Педагогически колектив - Учители


УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

                                                    НАЧАЛЕН ЕТАП                                                              

 1а клас - Румяна Василева

1б  клас - Станимир Радев

      2а  клас - Анастасия Йовчева

       3а  клас - Веселина Георгиева

4а клас -Мария Борисова

      4б  клас - Христина Василева

        ЦДО - 1 група - Таня Ангелова

        ЦДО - 2 група - Жечка Цанева

               ЦДО - 3 група - Маринка Миланова

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ                          

                                               5а - Димитър Димитров                                        

                      6а - Ели Сотирова                        

                                6б - Кина Георгиева                              

   7а - Соня Димитрова

                                                   

           

ПРЕДМЕТИ                  

                       

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ДАНИЕЛА КУРТЕВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МАРИЕЛА КОТЛЕНСКА
МАТЕМАТИКА ЕЛЕОНОРА САШЕВА
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НЕЛИ БЪРЗАКОВА

КИНА ГЕОРГИЕВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЕЛИ СОТИРОВА
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЕЛИ СОТИРОВА
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ КИНА ГЕОРГИЕВА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ КИНА ГЕОРГИЕВА
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КИНА ГЕОРГИЕВА
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА КИНА ГЕОРГИЕВА
МУЗИКА СОНЯ ДИМИТРОВА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СОНЯ ДИМИТРОВА
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СОНЯ ДИМИТРОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

 

 

Всички права запазени! ©ОУ Христо Смирненски
Suzara web design