Педагогически колектив - Учители


УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

                                                    НАЧАЛЕН ЕТАП                                                              

1а клас - М. Борисова

 1б  клас - С. Николова

2а  клас - Р. Василева

3а  клас - А. Йовчева

3б  клас - Хр. Василева

4а клас - М. Миланова

4б  клас - В. Георгиева

        ЦДО - 1 група - С. Радев

          ЦДО - 2 група - Ж. Цанева

               ЦДО - 3 група - Хр. Георгиева

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ                               

                                                          5а - Н. Бързакова                                                  

                         6а - А. Осмон                                

                                6б - Е. Сотирова                                  

7а - С. Димитрова

                               7б  - К. Георгиева                               

           

ПРЕДМЕТИ                  

Български език и литература

М. Тодорова  

Д. Куртева

Руски език М. Тодорова
Английски език М. Котленска
Математика Н. Бързакова
Информационни технологии

Н. Бързакова

К. Георгиева

История и цивилизации

А. Осман

Е. Сотирова

География и икономика

А. Осман

Е. Сотирова

Човекът и природата

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия
К. Георгиева

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и Предприемачество

С. Димитрова
ФВ и спорт Е. Сотирова

                       

 

 

 

Всички права запазени! ©ОУ Христо Смирненски
Suzara web design