Документи на училището - Документи на училището

27.03.2024 Г. - ПЛАН-ПРИЕМ 24-25 Г.

15.09.2023 - График за консултации

15.09.2023 - Административни услуги

01.01.2024 - Годишен отчет по ЗДОИ за 2023

15.09.2023 - Правила за достъп до обществена информация

15.09.2023 - Правила за защита на личните данни

15.09.2023 - Правила по ЗЗЛПСПОИН

15.09.2023 - Годишен план 23-24

15.09.2023 - Заповед за форми на обучение

15.09.2023 - УУП 23-24

15.09.2023 - Правилник за дейността на училището 23-24 г.

15.09.2023 - Стратегия 2023-2028

15.09.2023 - Етичен кодекс

30.03.2021 - Заповед и план за БДП

15.09.2020 - Заповед за личните данни

15.09.2020 - Вътрешни правила

15.09.2020 - Правила и мерки за работа в условията на COVID-19

15.09.2020 - Правилник за прилагане на методите на медиацията

15.09.2020 - Стратегия

15.09.2020 - Форми на обучение

15.09.2020 - Обществен съвет

15.09.2020 - Утвърден бюджет

15.09.2020 - Етичен кодекс

15.09.2020 - Училищни учебни планове

15.09.2020 - Програма за ранни възможности

15.09.2020 - Програма за превенция на ранното отпадане

15.09.2020 - Мерки за повишаване качеството на образованието

15.09.2020 - Годишен план

15.09.2020 - Правилник за дейността на училището

Съобщения

  • Проект "Подкрепа за успех"

    На 28. 06. 2022 година от 10 часа групите от ОУ "Христо Смирненски", работещи по Проект "Подкрепа за успех" ще вземат участие в междуучилищният фестивал "Детски кът на открито", който ще се проведе в град Долни чифлик. На специално подготвен щанд учениците ще решават забавни и занимателни задачи по математика.  • Дистанционно обучение

    От 23.11.2020 до 30.11.2020 г. включително  учениците от 6 и 7 клас на ОУ "Христо Смирненски", с. Гроздьово ще се обучават в електронна среда.Данни за контакт

OУ "Христо Смирненски"

адрес:с. Гроздьово общ. Долни чифлик, обл. Варна,
бул. "Ленин" № 10
тел: 05145/ 2262

Всички права запазени! ©ОУ Христо Смирненски
Suzara web design